dimecres, 9 de gener de 2008

Història Natural dels Catalans-IÌI

Aleshores, els romans aixecaran les parets de l'edifici sobre els fonaments enterrats de les poblacions íberes i anteriors. La colonització es farà amb ciutadans romans, la majoria antics soldats, de diferents parts de l'imperi, i els esclaus que tindran per a treballar el nou territori conquerit. Aportacions de gent molt diversa, des dels confins de l'est a Síria, des de la riba sud del Mediterrani, i des de Grècia, molta gent de l'est del mar Mediterrani són enviats a l'oest per colonitzar l'aleshores conegut "far west". Roma estava al centre del Mediterrani, el "Mare Nostrum", i té un somni imperial, de portar la seva civilització, i no ho oblidem, allò que consideraven el progrés.

La colonització comença amb el desembarcament dels Escipions durant les guerres púniques a la badia de Roses. Progressivament s'anirà ocupant el país. L'organització des de Roma estableix el que coneixem com a Gal.lia Narbonesa, que va des de Nimes fins a l'entrada de la Tarraconense, a Torredembara. A cada lloc existeix l'arc d'entrada i sortida d'aquest territori. L'antiga Tarraco era la capital de la Hispània Citerior, és a dir, la Hispània més propera a Roma. I Barcino, o Gerunda quedaven dintre de les Gàl.lies, tal com esmenta Juli Cèsar en el seu llibre de la guerra de les Gàl.lies. Cèsar ja coneixia el territori abans, quan va guanyar la guerra a Pompeu, en la zona d'aiguabarreig de l'Ebre i el Segre. Els monuments de les Cluses controlen el pas del Pirineu per terra, el camí cap a Hispània, però encara no hi han arribat. No hi arribaran fins a l'Arc de Berà, passant per la via Domitia, i la via Augusta. Allò que serà el Principat de Catalunya encara no existeix, es bastirà sobre una part de la Gàl.lia i una part de la Hispània. La capital de la província romana serà Narbona, i Barcino, Gerunda, o Nimes seran ciutats petites. Els Pirineus estan encara poc romanitzats, i amb restes de població d'orígen íber o basc.
Els romans conformaran el cos dels catalans, però encara faltarà el cap. El sostre que tancarà la casa del nostre poble vindrà del nord. Seran els bàrbars vinguts del nord que arriben empesos per altres pobles, i aprofiten la decadència de l'imperi romà. Roma deixa d'existir tal com la coneixíem, i qui aportarà nova gent seran els guerrers germànics. La gent goda que s'establirà en bon nombre a Catalunya, li donaran una personalitat diferenciada i el nom del país. El país del Gots, Cata-lònia.