dijous, 8 de febrer de 2007

El Miratge de l'Estat-Nació

Avui dia, els entesos en les questions polítiques parlen d'estat-nació. És un concepte dual, per aclarir des del seu punt de vista que només una nació pot tenir estat. Però això tampoc no és veritat. La nació per definició ja comporta un estat, però l'estat és allò que anomenen administració. Agafem l'instrument per la seva representació institucional. I els ciutadans són sujectes de l'estat, que és l'objecte.

Els romans ja parlaven en les "Institucions" de Gai de que el poder es fonamenta en la potestat i l'autoritat. I més enllà deia que s'exercia amb el domini i l'imperi. El domini és el control de les coses, i l'imperi el control de les persones. L'estat es fonamenta en el control del territori dintre de les seves fronteres, i es una questió territorial. Però l'imperi s'adreça al control de la gent, i és un concepte personal.
Tant dret té una nació a tenir un estat, com un poble. És a dir, en el sentit de dotar-se d'un òrgan d'administració propi. Que pot ser de naturalesa diferent. Com a exemple de poble que és un estat, podem posar els Estats Units d'Amèrica, que es defineixen ells mateixos com a "poble americà", i no per això deixen de tenir un "estat".